วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ประวัติของข้าพเจ้า

ชื่อ นายวิทวัส ทองโกฎิ ชื่อเล่น เพชร ที่อยู่ปัจจุบัน 205 ม.8 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 เกิดวันที่ 12/08/30 จบชั้นประถมจาก โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ จบชั้นมัธยมต้นจาก โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ จบชั้นมัยธมปลายจาก โรงเรียนรัตนราษฎน์บำรุง เบอร์โทรศัพท์ 082-2466009

ไม่มีความคิดเห็น: